Kontaktuppgifter

Kontaktblankett

Fysioterapi
Företagsfysioterapi
McKenzie-metoden
Lymfaterapi
Uroterapi
Gruppträning
Kinesis One
Firstbeat välmåendeanalys
Fysioterapeutisk massage
Fotterapi
Något annat, vad?
telefon
e-post

FysiMedi Oy

Kontaktuppgifter - Vasa enheten

Himalajagatan 9, första våningen
65100 Vasa
(samma byggnad som läkarcentralen Mehiläinen Promedi)

040 7724704

info@fysimedi.fi

 

Öppethållningstider:

Mån-tors 8-16 (-18)

Fre 8-14