Uroterapi

Uroterapi behandlar funktionsstörningar i bäckenbotten

Nuförtiden talar man allt mera om funktionell träning. Med begreppet avses träning av olika rörelser, exempelvis magmuskelrörelser och golfslag. Musklerna i bäckenbottnen arbetar i samverkan med de djupa ryggmusklerna (bl.a. multifidus), magmusklerna (bl.a. transversus abdominis) och mellangärdet.

Här på Fysimedi kan vi erbjuda uroterapi med vilken man behandlar funktionsstörningar i bäckenbottnen, till exempel urininkontinens, anal inkontinens eller smärtor i bäckenbottnen, samt hjälper och instruerar i användningen av olika hjälpmedel. Till hjälp i undersökningen och behandlingen används biofeedbackbehandling (EMG), där undersökningselektroden är antingen en vaginal- eller en analelektrod. Aktiverande elbehandling (elektrostimulering) kan användas till exempel om kunden har svårt att aktivera bäckenbottenmuskulaturen. Elektrostimulering kan med fördel även användas som smärtlindring och för att lugna ner en överaktiv blåsa. Under träningen med elektroderna kan klienterna behålla kläderna på och behandlingens framskridande kan iakttas numeriskt.

Genom uroterapin kan man även få instruktioner och handledning av olika sorters hjälpmedel, och vid behov får kunden låna hem hjälpmedel. Behandlingen är inte smärtsam och vårdplanen görs upp tillsammans med klienten, alltid beaktande dennes intimitet.

INKONTINENSTYPER

 • Ansträngningsinkontinens
  Oftast är orsaken försvagad bäckenbottenmuskulatur eller symtom i samband med övergångsåren. Den här typen av inkontinens är vanligast bland kvinnor som fött barn.Trycket i bukhålan och urinblåsan ökar mer än sluttrycket i urinröret, trots att blåsmuskeln inte sammandras. Urinläckaget är ofrivilligt och uppstår till exempel vid hosta eller nysning då trycket i plötsligt bukhålan ökar.

 • Trängningsinkontinens
  Typiskt för trängningsinkontinens är kraftiga och täta urinträngningar som inte är förknippade med ansträngning. Trängningsinkontinens uppstår till följd av en okontrollerad aktivering av blåsmuskeln. Vid trängningsinkontinens kan blåsan tömmas fullständigt innan man hinner till toaletten.

 • Överrinningsinkontinens och efterdropp
  Överrinningsinkontinens innebär att urin läcker ut ur en överfull blåsa då trycket överstiger sluttrycket i urinröret. En förstorad prostata hos män hindrar blåsan från att tömmas ordentligt.

 • Blandinkontinens
  Med blandinkontinens avses en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens.

 • Anal inkontinens
  Anal inkontinens innebär ofrivilligt, okontrollerat läckage av avföring. Orsakerna kan vara många, till exempel skador på bäckenbottnen eller slutmuskeln, olika komplikationer efter operationer eller svår förstoppning.

Inkontinens kan även påverkas av faktorer i omgivningen. Toaletten är kanske så långt borta att man inte hinner dit, eller en människa med minnesstörningar kanske inte hittar till toaletten. I sådana fall talar man om arkitektonisk inkontinens, något man kan råda bot på till exempel genom att förändra behandlingsomgivningen.