Fysioterapi enligt McKenzie-metoden

Mekanisk diagnostisering och terapi (MDT)

MDT är en inriktning inom ortopedisk manuell terapi, utvecklad av Robin McKenzie. På FysiMedi finns terapeuter utbildade inom denna metod.

En mekanisk diagnostisering och behandling inleds med en kartläggning av klientens symtom samt en fysisk undersökning. På basis av undersökningen och en intervju planeras ett individuellt behandlingsprogram för klienten. Målsättningen är att lindra smärta, återställa ryggradens funktion och förhindra att besvären återkommer. Behandlingen består av noga fastställda övningar samt handledning i hur man kontrollerar hållningen. Övningarna börjar alltid med att patienten själv får inta olika ställningar och utföra olika rörelser, insatser av fysioterapeuten görs endast då det är nödvändigt. Syftet är att ge klienten verktyg för egenvård, minimera riskfaktorer i anslutning till en ny smärtperiod och att klara av en upprepad smärtperiod på egen hand.

Med hjälp avMcKenzie-metoden kan man på ett snabbt och tillförlitligt sätt fastställa vilka patienter som har nytta av mekanisk terapi. Metoden kan också tillämpas för att hitta patienter som kan behöva kirurgisk behandling, annan medicinsk behandling eller terapi.

En MDT-specialiserad fysioterapeut har genomgått en specialiseringsutbildning omfattande minst 5 kurser och avlagt Credentialing Exam-examen.