Lymfaterapi

Målet med lymfaterapi är att minska svullnad, lindra smärta och ha en avslappnande effekt

På FysiMedi kan vi även erbjuda lymfaterapi, med vilken man vill aktivera lymfkärlens funktion. Behandlingen består av lätta, jämna och rytmiska rörelser som följer lymfkärlens egen motorik. Då lymfkärlsystemets transportförmåga förbättras, främjas borttransporten av vätska och äggviteämnen i vävnaderna och i cellmellanrummet och får på så vis svullnaderna att minska.

Lymfaterapi kan användas som separat behandling eller kombinerad med t.ex. fysioterapi. Lymfaterapi kan också fungera som förebyggande hälsovård som inte förutsätter remiss av läkare. Behandlingsmålet kan i sådana fall vara till exempel posttraumatiska och postoperativa svullnader, framskriden veninsufficiens och venöst bensår, olika former av lipödem, inflammatoriska reumasjukdomar, fibromyalgi och retningstillstånd i neuralvävnaden. I behandlingen ingår vid behov även kompressionsförband, rörelsebehandling och hudvård.

Ersättning från FPA fås för lymfaterapi som ordinerats av läkare i samband med bröstcanceroperation eller annan omfattande kirurgisk åtgärd, strålbehandling (ljumske, bäcken, armhåla), kronisk infektion och medfödd störning i lymfkärlsystemet.

Lymfaterapi kräver förhållandevis långa behandlingstider och -perioder. Terapilängden och -frekvensen beror bl.a. på sjukdomen/skadan, klientens ålder och allmänna tillstånd samt på behandlingsområdets omfattning. Behandlingen tar i genomsnitt en timme.

Manuell lymfaterapi får utföras av en fysioterapeut eller sjukskötare, alltså en legitimerad yrkesutövare som Tillstånds – och tillsynsverket för social – och hälsovården (Valvira) har beviljat rättigheter för yrkesutövande, och som utöver detta har genomfört en godkänd lymfaterapiutbildning i Finland eller utomlands.