Företagsfysioterapi

Företagsfysioterapi är en del av en fungerande företagshälsovård.

Företagsfysioterapi är en lagstadgad, förebyggande tjänst inom företagshälsovården som till viss delsubventioneras av KELA. Målet med företagsfysioterapin är att främja människornas välmående och trygghet samt att möjliggöra ett effektivt och smidigt arbetssätt.

På FysiMedi fungerar företagsfysioterapeuterna som experter inom sitt område i ett team tillsammans med bland andra företagsläkarna och företagshälsovårdarna.

Genom ett arbetsplatsbesök har företagsfysioterapeuten möjlighet att utreda vilken fysisk belastning arbetet orsakar, och sedan hitta ergonomiska lösningar för att jämna ut dessa belastningar.

Målet med en god ergonomi är att anpassa arbete, arbetsmetoder och -redskap enligt användarens egenskaper och behov. Infotillfällen för personalen är ett effektivt sätt att sprida information om arbetets belastningsfaktorer och personalens egna påverkningsmöjligheter gällande dessa.

Utöver ovan nämnda tjänster kan företagsfysioterapeuten även ge råd och handledning för upprätthållande och främjande av den allmänna fysiska funktionsförmågan.

En välmående arbetstagare är en fördel både för företaget och för den anställda.