Fotterapi

Fotterapeut Pertti Käkelä är på plats två gånger per månad. Han undersöker, testar och analyserar nedre extremiteternas ställning och funktion. Vården kan bestå av manuell vård, träningsprogram, råd för egenvård, råd för införksaffande av strumpor och skor eller tillverkning av inlägg och ortoser.

Vi använder oss av Footcare ortopediska inlägg. Med hjälp av inläggen kan man stöda upp fotvalven och korrigera felställningar. Korrigering av benlängdsskillnad är också möjlig med hjälp av inläggen. FootCare inläggen görs med hjälp av 3D-fotoscanning och fotterapeutens egen undersökning. Inläggen tillverkas i Nyslott och skickas antingen till FysiMedi eller direkt till kunden inom 2-6- dagar efter undersökningen. Inläggen har en tre månaders garanti för korrigeringar och ändringar.

Kontakta oss och fråga mer! »