Firstbeat välmåendeanalys

Stressreaktioner/motion/återhämtning

Få reda på hur du kan handskas med stress, motionera rätt och återhämta dig tillräckligt på ett sätt som passar just för dig.

Firstbeat välmåendeanalys ger dig personlig information om dina levnadsvanor: hur ditt välmående är just nu och vad som kan hjälpa dig att må bättre.

Välmåendeanalysen är till för dig och mätresultaten är personliga. Du får en individuell rapport över följande delområden

  • Stress och återhämtning
  • Motion och energiförbrukning
  • Levnadsvanor (daglig belastning och kraftreserver)

Välmåendeanalysens tidtabell:

  • Leverans av välmåendeanalyspaketet
  • Mätning (under 3 dygn)
  • Returnering av mätinstrumenten till kontaktpersonen
  • Feedbacktillfälle: Hur kan jag främja mitt eget välmående? 
  • Möjlighet att boka ett personligt feedbacktillfälle
  • Uppföljningsmätning
  • Uppföljningsmätningens feedbacktillfälle

Välmåendeanalysens mätningar sker under vanliga dagar – inte i testmiljö.
Mätaren är smidig och diskret att använda och den stör inte din normala dygnsrytm.

Din kontaktperson: Namn, telefonnummer, e-post.

Välmåendeanalysens olika skeden

Innan mätningen
Du får ett paket av din kontaktperson innehållandes Bodyguard-mätaren, anvisningar, blankett för ifyllnad av bakgrundsinformation och mätdagbok. Fyll i nödvändig information på blanketten.

Mätning
Mätningen räcker 3 dygn. Mätperioden bör innehålla två vardagar och en ledig dag. För en mätdagbok under denna period och notera där åtminstone längden på dina arbetsdagar samt dina sovtider. På så vis får vi ett så pålitligt sampel av ditt liv som möjligt.

Efter mätningen
Returnera mätaren, den ifyllda blanketten med bakgrundsinformation och mätdagboken i ett förslutet paket till din kontaktperson enligt tidtabellen.

Feedbacktillfälle
Förutom din personliga rapport får du rekommendationer på hur du själv på bästa sätt kan stöda ditt välmående. Om du vill kan du boka tid med din kontaktperson för ett personligt feebacktillfälle där ni mera noggrant går igenom och tolkar rapporten.

Uppföljningsmätning
Vid den här mätningen får du reda på hur de mål du har uppnått inverkat positivt på din livskvalitet. Samtidigt får du flera tips på hur du kan öka ditt välmående.

Viktigt!
Hjälp under mätningen får du telefonledes på nummer 06-357 7748 samt genom bruksanvisningarna. Mätresultaten är konfidentiella och kommer att ses endast av dig själv och den fysioterapeut som ger dig feedback på dina resultat.

Det är aldrig för sent att satsa på ditt eget välmående! En god kondition ger många extra funktionella levnadsår!

Mera information om tjänsten finns på www.firstbeat.fi