Uroterapia

Uroterapiassa hoidetaan lantionpohjan toimintahäiriöitä

Nykyään puhutaan yhä enenevissä määrin toiminnallisesta harjoittelusta, joka tarkoittaa harjoittelua eri liikkeissä. Niitä ovat esimerkiksi vatsalihasliike ja golf-lyönti. Lantionpohjan lihakset toimivat yhteistyössä vartalon syvien selkälihasten (muun muassa multifidus), vatsalihasten (m. transversus abdominis) ja pallean kanssa.

FysiMedin uroterapiassa hoidetaan lantionpohjan toimintahäiriöitä, joihin voi liittyä virtsankarkailua, ulosteenkarkailua tai lantionpohjan kiputiloja. Terapiassa käytetään tutkimuksen ja hoidon apuna biopalautehoitoa (EMG), jossa tutkimuselektrodina on joko vaginaali- tai anaalielektrodi. Aktivoivaa sähköhoitoa (elektrostimulaatiota) käytetään, jos asiakkaalla on esimerkiksi vaikeuksia löytää lantionpohjan lihasten supistusta. Lisäksi elektrostimulaatiota käytetään tuloksellisesti yliaktiivisen rakon rauhoittamiseen ja kipuhoitona. Elektrodeilla harjoitellessa asiakkaat voivat pitää vaatteet päällään, ja hoidon edistymistä voi seurata numeerisesti.

Uroterapiassa myös ohjataan ja opastetaan apuvälineiden käyttöä. Asiakas saa tarvittaessa lainaan kotihoitolaitteen. Hoito ei ole kivuliasta ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa intimiteetti huomioiden.

Inkontinenssityypit

 • Ponnistusinkontinenssi
  Useimmiten syynä on lantionpohjanlihasten heikentyminen tai vaihdevuodet. Tämä karkailumuoto on yleisintä synnyttäneillä naisilla. Vatsaontelon ja rakon yhteispaine tulee suuremmaksi kuin sulkijapaine, vaikka rakkolihas ei supistu. Virtsa karkaa esimerkiksi yskäistäessä tai aivastaessa vatsaontelon äkillisen paineennousun seurauksena ja on tahatonta.

 • Pakkoinkontinenssi
  Pakkoinkontinenssiin kuuluu tyypillisesti voimakas virtsaamisen tarve, joka ei ole yhteydessä ponnistuksiin. Pakkoinkontinenssi perustuu rakon supistajalihaksen yliherkkään reaktioon. Pakkoinkontinenssissa rakko saattaa tyhjetä kokonaan ennen wc:hen ehtimistä.

 • Ylivuotoinkontinenssi ja tiputtelu
  Ylivuotoinkontinenssissa virtsa valuu ylivenyttyneestä rakosta aina paineen ylittäessä virtsaputken sulkupaineen. Miehillä usein suurentunut eturauhanen estää rakon tyhjentymisen.

 • Sekamuotoinen inkontinenssi
  Sekamuotoisella inkontinenssilla tarkoitetaan ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmää.
  Ulosteinkontinenssi
  Ulosteinkontinenssi määritellään ei-tahdonalaisena tai asiaan kuulumattomana ulosteen poistumisena. Syitä voi olla monia, kuten lantionpohjan tai sulkijalihasten vauriot, eri leikkausten jälkitilat tai vaikea ummetus.

Inkontinenssiin voivat vaikuttaa myös ympäristötekijät. WC voi olla kaukana, jolloin vessaan ei ehditä tai muistihäiriöstä kärsivä ei löydä WC:tä. Tällöin voidaan puhua arkkitehtonisesta inkontinenssista, johon on mahdollista löytää ratkaisu esimerkiksi hoitoympäristöä muuttamalla.