Työfysioterapia

Työfysioterapia on osa toimivaa työterveyshuoltoa

Työfysioterapia on lakisääteistä työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka aiheuttamiin kustannuksiin KELA osallistuu. Työfysioterapian tavoitteena on ihmisten hyvinvointi ja turvallisuus sekä työn tehokkuus ja sujuvuus.

FysiMedin työfysioterapeutit toimivat oman alansa asiantuntijoina työterveyshuollon tiimissä, johon kuuluvat muun muassa työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat. Työn onnistumisen kannalta on olennaista, että kaikki osapuolet ymmärtävät hyödyn, joka työfysioterapiapalveluista saadaan.

Työpaikalla tehtävässä selvityksessä työfysioterapeutin tehtävä on arvioida työn aiheuttamaa fyysistä kuormitusta. Selvityksen tavoitteena on löytää ergonomisia ratkaisuja kuormituksen tasaamiseksi. Ergonomian tarkoitus on työn, työmenetelmien ja -välineiden mukauttaminen ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita vastaaviksi. Henkilöstölle pidettävät infotilaisuudet ovat tehokas tapa jakaa tietoa työn kuormitustekijöistä ja omista vaikutusmahdollisuuksista niihin.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi työfysioterapiassa voidaan antaa neuvoja ja opastusta yleisen fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Hyvinvoiva työntekijä yrityksessä on kaikkien osapuolien etu.