McKenzie-menetelmä - fysioterapiaa

Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

McKenzie-menetelmä eli MDT on yksi ortopedisen manuaalisen terapian suuntauksista ja sen tunnetuin kehittäjä on Robin McKenzie. FysiMedin terapeutit ovat alansa osaajia myös MDT-terapiassa. 

Mekaaninen diagnosointi ja hoito aloitetaan asiakkaan oirekuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella. Haastattelun ja tutkimuksen perusteella asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma. Päätavoitteet ovat kivun poistuminen, rangan toiminnan palautuminen ja vaivan uusiutumisen estäminen.

McKenzie-menetelmässä hoito koostuu tarkoin määritellyistä harjoituksista ja asennonhallinnan opetuksesta. Harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä. Fysioterapeutin suorittamiin tekniikoihin edetään vain, mikäli se on välttämätöntä. Tavoitteena on antaa asiakkaalle keinot itsehoitoon, minimoida uuden kipujakson vaaratekijät ja selvitä uusiutuvasta selkäkiputapauksesta omatoimisesti.

McKenzie-menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta. Menetelmällä voidaan löytää myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa, muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa.

MDT-erikoistunut fysioterapeutti on käynyt vähintään 5-osaisen erikoistumiskoulutuksen ja suorittanut Credentialing Exam -todistukseen tähtäävän tutkinnon.