Personal

Tellervo Kotamäki 
Företagsfysioterapeut, lymfta - och uroterapeut, cert. MDT

Tellervo har jobbat som fysioterapeut på FysiMedi
sedan år 2004. Tellervo är specialiserad på
lymfaterapi, arbetsfysioterapi och uroterapi och har
avlagt MDT-examen.

förnamn.efternamn@fysimedi.fi

Hanna Rintala
Företagsfysioterapeut, cert. MDT

Hanna har arbetat på fysioterapienheter inom
företagshälsovården sedan år 1990.
Efter specialiseringsstudier i arbetsfysioterapi och
ergonomistudier har arbetet inriktats närmast på
arbetsfysioterapi. En internationell MDT-examen är till hjälp vid fysioterapeutiska undersökningar i samband med handlednings- och rådgivningsbesök.
Hanna är medlem i Finlands Fysioterapeutförbund
och föreningen Työfysioterapeutit.

förnamn.efternamn@fysimedi.fi

Frida Enlund
fysioterapeut YH

Har jobbat som fysioterapeut sedan år 2012, började här på Fysimedi i maj 2013.

Frida har gått en fördjupande kurs inom nedre extremiteterna, arrangerad av Auron, år 2014. Hon gör även Footbalance inlägg. 2015 deltog hon i Explore fascia, en kurs arrangerad av Bodytech, och har genom detta bekantat sig med olika sorters fasciabehandlingar.

förnamn.efternamn@fysimedi.fi

Stina WallinStina Wallin
Fysioterapeut-YH, magister i hälsovetenskaper-fysioterapi, cert. MDT.
Stina har arbetat som fysioterapeut sedan 1994. Hon har främst arbetat med anstaltsrehabilitering och har lång erfarenhet av bl.a. stress – och smärthantering samt yrkesinriktad rehabilitering. Hon har undersökt stödåtgärder för äldre arbetstagare och fungerar även som timlärare vid Yrkeshögskolan Novia.
Stina är specialiserad inom företagshälsovård, rehabilitering och långvarig smärta samt har internationell MDT-examen (McKenzie-terapi). Hon har utbildning inom kognitiv beteendeterapi, stressrelaterad ohälsa och basal Kroppskännedomsträning och utför motiverande samtal och handledning vid livsstilsförändringar. Stina gör även livsstilsanalyser (Firstbeat).

förnamn.efternamn@fysimedi.fi

Stefanie Kvist
Fysioterapeut YH

Stefanie fungerar som ansvarig fysioterapeut vid FysiMedi. Hon är tvåspråkig och har avlagt fysioterapiexamen 2015. Stefanie har tidigare erfarenhet inom anstaltsrehabilitering, rehabilitering för äldre och hon har även fungerat som gruppinstruktör.

förnamn.efternamn@fysimedi.fi