Footbalance

Felställningar i fötterna är vanligt och något som 45-50% av alla finländare lider av. Felställningarna kan vara medfödda eller så har de uppstått efter hand. Hårda, jämna underlag och skor passiviserar muskulaturen i våra fötter, vars uppgift är att stöda upp fotvalvet och hålla foten i rätt ställning.

Undersökning av nedre extremiteten

Undersökningen av nedre extremiteten utförs av en fysioterapeut som är specialiserad inom fotens problematik. Vid undersökningen testas fotens, vristens, knäts och höftens rörelser. Samtidigt testas ledbandens stödförmåga samt samspelet mellan nedre extremitet och rygg. På basis av analysen får fysioterapeuten tillräckligt med information om nedre extremitetens problem och kan då vid behov forma ett par individuellt anpassade sulor åt kunden. Sulorna korrigerar felställningar i fötterna, minskar smärta och förbättrar musklernas funktionsförmåga. Manuell behandling, olika smärtbehandlingsmetoder samt ett individuellt utformat rehabiliterings – och uppföljningsprogram kan också ingå i vården. Med läkarens remiss fås Kela-ersättning för underökning och vård.

Kontakta oss och fråga mer! »