Fysioterapitjänster i Vasa, Seinäjoki och Kauhava.

FysiMedi Oy fungerar på tre olika orter som en samarbetspartner till arbetshälsovården.

FysiMedi Oy består av tre enheter som alla ägs av Härmän kuntokeskus. Vi har en bred erfarenhet av många olika terapiformer, alla avsedda för att upprätthålla och förbättra våra kunders arbets – och funktionsförmåga. Vi erbjuder mångsidigt kunnande och ett vänligt bemötande.

Inom företagsfysioterapin fungerar vi som en del av arbetshälsovårdens team. Utöver handlednings–, och rådgivningsbesök, arbetsplatsbesök och ergonomiutredningar tar vi också hand om fysioterapibehandlingar och arbetshandledning.

Enheten i Vasa erbjuder även av FPA understödd, krävande öppenvård i form av fysio – och lymfaterapi. Flera av våra anställda är kunniga inom McKenzieterapi, och hos oss fås också lymfaterapi avsedd för att minska svullnad och smärta, samt bäckenbottenterapi (uroterapi). I vårt team finns också en terapeut specialiserad på nedre extremiteten som gör Footbalance inlägg. I våra utrymmen finns även möjlighet till träning på Kinesis-träningsredskap.

Alla våra enheter erbjuder kartläggning av din hälsa och arbetsförmåga: Firstbeat välmåendeanalys, cykelergometertest avsett för kartläggning av grundkonditionen samt tester från UKK-institutet och Invalidförbundet som mäter din muskelkondition och rörlighet. Vår service är vänlig och kundcentrerad. Du kan lita på vårt kunnande.